Start  Zarząd Okręgu Przepisy PZHGP Protokoły i Komunikaty Oddziały Okręgu  Druki   Wyniki i Regulaminy   Listy konkursowe   Kontakt e-mail 
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE I KOMUNIKATY   Ostatnia aktualizacja strony: Środa, 21 czerwiec 2017

Komunikat nr 3/2017 dot. Lotu Narodowego Bruksela 2017 
21.06.2017 AM
Komunikat Prezesa Okręgu Wrocław dot. ilości zgłoszonych gołębi na Lot Narodowy Bruksela 2017 Szczegóły...

Komunikat Prezesa Okręgu Wrocław dot. Lotu Narodowego Bruksela 2017
04.06.2017 AM
Komunikat Prezesa Okręgu Wrocław dot. Lotu Narodowego Bruksela 2017 Szczegóły...

KOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGU WROCŁAW
27.05.2017 AM
Zarząd Okręgu przypomina, że wszystkie faktury wystawiane na zakupy paliwa, akcesorii, wszelkich usług i innych Zarządy Oddziałów pobierają na dane zgodnie z rejestrem KRS. Dla przypomnienia - Okręg PZHGP Wrocław Oddział ........., Pl. Św. Macieja 5/22, 50-244 WROCŁAW, NIP 898-20-70-985 O zmianie w danych adresowych Zarząd Okręgu poinformuje Oddziały w czasie gdy Sąd KRS we Wrocławiu zatwierdzi i dokona zmiany adresu siedziby Okręgu Wrocław Szczegóły...

Listy konkursowe w formacie .pdf oraz pliki z programów
08.05.2017 AM
Zarząd Okręgu przypomina o obowiązku przesyłania list konkursowych w formie plików .pdf oraz plików z programów obliczeniowych. Termin przesyłania do Zarządu Okręgu 14 dni po odbytym locie - listy przesyłać na adres email okreg.wroclaw@op.pl. Pliki te zostaną przesłane przez Okręg do ZG PZHGP. Instrukcja elektronicznej wysyłki list konkursowych dostępna Tutaj...

Kopie potwierdzeń odlotów
01.05.2017 AM
Zarząd Okręgu przypomina, że kopie potwierdzeń odlotów z sezonu 2017 tak jak w roku ubiegłym można przesyłać drogą elektroniczną. Zgodnie z Regu. Lot.-Zegarowym kopię potwierdzenia należy dostarczyć najpóźniej przed kolejnym lotem. Potwierdzenia wysłane pocztą tradycyjną należy wysyłać na prywatny adres Kol. Jana Benedykta. Zestawienie przesyłanych potwierdzeń dostępne Tutaj...

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

SPRAWY ZWIĄZKOWE I ORGANIZACYJNE
 
  Zebrania sprawozdawczo-wyborcze
04.12.2009 AM
Zarząd Okręgu Wrocław przypomina o statutowym obowiązku przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach terytorialnych Okręgu. Zgodnie ze statutem zebrania w sekcjach należy przeprowadzić w miesiącu styczniu, w Oddziałach w miesiącu lutym. Protokoły z OWZD lub Członków wraz z pisemnymi sprawozdaniami władz należy dostarczyć do Zarządu Okręgu w ciągu 14 dni od przeprowadzonego zebrania. Szczegóły...
 
  Wykaz współrzędnych geograficznych
25.04.2008 AM
Na stronie PZHGP umieszczone zostały wykazy współrzędnych miejsc startu gołębi. Zgodnie z Uchwałą ZG PZHGP do obliczeń należy stosować współrzędne z wymienionego wykazu. Wszystkie dotychczas obowiązujące wykazy zostały anulowane. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów oraz wszystkich Rachmistrzów do stosowania współrzędnych. Szczegóły...
 
 
INFORMACJE Z TERENU
KOMUNIKATY
Wypisywanie dyplomów, tel. 504745633


30/04/2017
Zestawienie potwierdzeń wypuszczenia
Zestawienie potwierdzeń wypuszczenia 2017 przesłanych drogą elektroniczną - data w kolorze zielonym oznacza potwierdzenie wysłane w terminie regulaminowym (przed kolejnym lotem).
Więcej...
30/04/2016
Strefy lotowe na sezon 2016
Przybliżona mapa zasięgu terytorialnego Oddziałów z Okręgu Wrocław wraz z podziałem na strefy lotowe dla lotów kat. M - I strefa kolor żółty - loty Holten, II strefa kolor zielony - loty Bad Bentheim.
Więcej...
05/06/2008
Dane adresowe Zarządu Okręgu Wrocław
Zarząd Okręgu Wrocław przedstawia pełne dane adresowe, numer REGON, KRS, NIP oraz numer konta bankowego.
Więcej...